මියුරස වින්දන 8

මියුරස වින්දන 7

මියුරස වින්දන 6

මියුරස වින්දන 5

  • මේ ලෝ තලයේ (ධර්මදාස වල්පොල, ලතා වල්පොල / ධර්මසිරි ගමගේ / ප්‍රේමසිරි කේමදාස)
  • සරා සොඳුරු (වික්ටර් රත්නායක, නන්දා මාලිනී / මහගම සේකර, සුගතපාල සෙනරත් යාපා / ප්‍රේමසිරි කේමදාස)
  • කැකුළු මලක (එච් ආර් ජෝතිපාල, ඇන්ජලින් ගුණතිලක / ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් / ප්‍රේමසිරි කේමදාස)
  • මහගෙදර බිත්ති වල (නිර්මලා රණතුංග / ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් / එච් එම් ජයවර්ධන)
  • දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමනි (ටී එම් ජයරත්න / උපාලි ධනවලවිතාන / සරත් දසනායක)