මියුරස වින්දන 4

  • නටපන් නයි හාමී (සිසිර සේනාරත්න / සිරිල් ඒ සීලවිමල / සිසිර සේනාරත්න)
  • Regen Volt (Muzsikas)
  • යළිත් හමු නොවේවා (නීලා වික්‍රමසිංහ / කුලරත්න ආරියවංශ / රෝහණ වීරසිංහ)
  • පර සක්වල (එඩ්වඩ් ජයකොඩි, ජය ශ්‍රී චන්ද්‍රජිත් / පරාක්‍රම නිරිඇල්ල / සැම්සන් සිල්වා)

මියුරස වින්දන 3

  • ජයකේලි බන්දන (දයාරත්න රණතුංග, නාලිනී රණසිංහ / සරත් විමලවීර / දයාරත්න රණතුංග)
  • එගොඩහ කන්දේ (සනත් නන්දසිරි / ඩෝල්ටන් අල්විස් / සනත් නන්දසිරි)
  • යුදබිමේ ගීතය (මානෙල් ජයසේන / හෙන්රි ජයසේන / ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න)
  • සඳෙන් සඳ මෝරත (විජේරත්න වරකාගොඩ / හෙන්රි ජයසේන / ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න)
  • මල් යහනාවකි ලෝකේ (එම් එස් ප්‍රනාන්දු / කරුණාරත්න අබේසේකර / ප්‍රේමලාල් දන්වත්ත)
  • සතුට සෝකේ (ලතා වල්පොල / කරුණාරත්න අබේසේකර / එම් කේ රොක්සාමි)

මියුරස වින්දන 2

මියුරස වින්දන 1